Πρόεδρος : Βρύσης Αντώνιος

Αντιπρόεδρος : Σταυρόπουλος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Β' : Χριστοδουλόπουλος Ανδρέας

Γενικός Γραμματέας : Καλλιμάνης Χαράλαμπος

Ταμίας : Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος

Βοηθός Ταμία : Μπακλέσης Σπύρος

Υπεύθυνος Ακαδημιών : Γερασίμου Εμμανουήλ

Γενικός Αρχηγός : Γεωργιάδης Γεώργιος

Μέλη & Υπεύθυνοι Ακαδημιών : Dritan Shkullaku, Γκατζόλης Γεώργιος, Ευθυμιάδης Γεώργιος, Νικολάου Παναγιώτης

Μέλη : Κανέλλος Αλέξιος, Γυφτόπουλος Ιωάννης,  Πετούσης Ιωάννης

Μέλη εξελεκτικής επιτροπής : Βιλιώτης Ηλίας, Βορέας Σεβαστός, Τόλιος Νικόλαος