Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι στο πλαίσιο της προφύλαξης των παιδιών μας ο ΑΟΜ αποφάσισε.