Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την Γραμματεία του Ομίλου μας απο Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 17.00-20.00 καθώς και στο τηλ. 210-8044487.