Πρόεδρος : Γυφτόπουλος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος Α': Καλλιμάνης Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος Β' : Δημητράκης Κωμσταντίνος

Γενικός Γραμματέας : Μαδάκης Νικόλαος

Ταμίας : Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος

Γενικός Αρχηγός : Γκατζόλης Γεώργιος

Μέλη :  Ευθυμιάδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Στυλιανός, Νικολάου Παναγιώτης, Μαραγγέλης Παναγιώτης, Κουλουριώτης Σωτήριος, Κούκουρας Ανδρέας